Přeskočit na obsah

Abstrakt

V této příručce je hlavním motivem „online prostředí“, a to i ze zcela zřejmých současných důvodů, které pronikají do našich všedních dnů, při online výuce, zadávání úkolů v rámci distančního vzdělávání či profesním rozvoji. Tento materiál propojuje nejen většinu aktivit realizovaných v online prostředích a aplikacích, ale také ukazuje možnosti realizace konkrétních hodin z pohledu nového obsahu oboru Informatika v RVP ZV.

Metodická příručka vznikla jako jeden z výstupů projektu SYPO aktivit Národního kabinetu ICT a Informatiky a jejím hlavním cílem je motivovat a inspirovat učitele k realizaci aktivit v rámci nového kurikula, a to i s přesahem do dalších předmětů. Na příručce se podílelo šest autorů, kteří vytvořili celkem 14 aktivit.

Spouštění aplikací a základní práce s daty
Jak propojit digitální zařízení
Pojmy, které rodiče neznají
Dvoufaktorové zabezpečení účtů (2FA)
Správce hesel, kontrola úniku hesel
Binární hodiny
Vyhodnocení sportovních výkonů
Výlet na Sněžku
Fotbalový zápas
Myší závody (hra v prostředí Scratch)
ASCII Art
Filmová databáze I
Filmová databáze II
Filmová databáze III

Popis aktivit

 

V této publikaci jsou představeny konkrétní aktivity pro přímé použití ve výuce s reálným obsahem oboru Informatika. Autoři aktivity zpracovávali již s vhledem do nového RVP ZV.

Příklady dobré praxe jsou ve většině případů popsány základními údaji:

 • Oblast z RVP a doporučený stupeň – autoři zařadili svou aktivitu do jedno z tématu dle nového RVP ZV a doporučili vhodný vzdělávací stupeň. Toto doporučení je pouze informativní, využití vždy závisí na daném typu školy a konkrétním ŠVP
 • Naplňované výstupy – minimální výstupy definované novým RVP ZV
 • Vstupní požadavky na žáky
 • Cíl aktivity
 • Rozvíjené kompetence
 • Potřebné vybavení

U některých příspěvků je taktéž uvedena časová dotace, která má za cíl nastínit časovou náročnost aktivity ve výuce. Nicméně tato informace je pouze informativní a od autorů nebyla vyžadována. Proto u některých příspěvků dokonce chybí, příspěvek je tudíž pojat spíše jako inspirace, než přímý návod na výuku.

Tyto základní údaje v tabulce by měly sloužit k rychlé orientaci učitele ve vztahu k základním parametrům výuky i vzhledem k plánovanému novému RVP ZV.

Následně je v příspěvku přímo popsán způsob realizace výuky:

 • Příprava na výuku
 • Průběh a organizace výuky
 • Reflexe učitele

Zde jednotlivý autoři popisují konkrétní využití online prostředí a aplikací vzhledem k samotné výuce, či popis naplnění nového RVP ZV. Důraz je kladen na nastínění vhodných doporučení k realizaci výuky.

Každá aktivita může obsahovat další popisy, hlavně pak:

 • Alternativní řešení: autoři v této kategorii mohou představit další témata, okruhy a náměty pro realizaci vlastního obsahu
 • Další nástroje a jiné zdroje: autoři mohou nabídnout alternativní aplikace, webové stránky a prostředí, které lze využít pro realizaci konkrétní aktivity