Přeskočit na obsah

Autor: Petra Vaňková

Oblast z RVP

Doporučený stupeň

Digitální technologie; Data, informace a modelování

2. stupeň ZŠ, nižší ročníky SŠ

Naplňované výstupy RVP

·       zakóduje a dekóduje jednoduchý text a obrázek

·       ukládá a spravuje svá data ve vhodném formátu s ohledem na jejich další zpracování či přenos

·       pracuje v online prostředí

Vstupní požadavky na žáky

Žák umí pracovat běžným způsobem s webovým prohlížečem a cloudovou aplikací OneNote (jako příklad elektronického sešitu).

Cíl aktivity

Žák rozliší různé přípravy tvorby ASCII grafiky a vytvoří různými způsoby v různých online prostředích ASCII Art.

Žák využije speciálních symbolů, písmen a dalších znaků kreativním způsobem pro vytvoření grafického výstupu.

Rozvíjené kompetence

Klíčové kompetence prolínající se rozvojem digitální gramotnosti žáků.

 

Kompetence k učení:

žák operuje s konkrétními typy dat a převádí je v rámci jednoho formátu žáka se učí pracovat s tvůrčím způsobem s daty a interpretuje je pomocí grafického výstupu

Potřebné vybavení

Cloudové aplikace (MS OneNote) a s tím související přihlášení do cloudového prostředí.

Online prostředí pro zpracování grafických výstupů.

Časová dotace

1-2 vyučovací hodina

 

Průběh výuky

Hodina je koncipovaná pro online výuku, respektive distanční provedení pro zadávání a vyhodnocení úkolů.

Příprava na výuku

Učitel připraví:

 • Představení ASCII Art
  • Formou obrazových ukázek (např. řádkově ve starších verzích mobilních telefonů, exporty obrázky)
  • Formou videa (např.: ASCII Art z youtube)
 • Připomenutí psaní speciálních symbolů, či různých znaků.
 • Zadání úkolu tvorby ASCII Art
  • Tvorba textu (přepis textu)
  • Export obrázku
  • Vlastní tvorba (možná a v ukázce volená aplikace: ASCII Flow)

Organizace práce

Vzhledem k tomu, že tato hodina byla koncipovaná jako distanční, učitel zadá konkrétní úkol. Při běžné hodině autorka aktivity doporučuje první dva zadané úkoly pouze s žáky vyzkoušet a věnovat více času na samostatnou kreativní aktivitu, kdy žáci vytvářejí samotný ASCII Art.

I přestože je realizace samotného ASCII Art zřejmě více spjata s grafikou, využití je vhodné i do samotné práce s textovým editorem, či používání klávesnice jako kreativní činnost.

V rámci této aktivity žáci odevzdávají soubory prostřednictvím elektronického sešitu vytvořeného v aplikaci MS OneNote.

 Možnost zadání pro distanční vzdělávání:

Když už ses seznámil s ASCII Art, tvým úkolem je vytvořit 3 soubory, ve kterém vytvoříš samotná díla. Postupuj následujícím způsobem:

 1. Vytvoř si vlastní stránku do elektronického sešitu OneNote s názvem ASCII Art.
 2. Do stránky vlož postupně 3 soubory.
 3. Nejdříve vyzkoušej ASCII ART s textem. Využij tuto webovou stránku. Vytvoř si text a vyber typ písma. Následně budeš muset využít printscreen (1. VLOŽENÝ SOUBOR)
 4. Najdi si fotografii, která by mohla vypadat pěkně, když se převede do ASCII Artu. Pro konvertování můžeš využít následující webové stránky: (2. VLOŽENÝ SOUBOR)
  1. https://www.text-image.com/convert/ascii.html,
  2. https://www.ascii-art-generator.org/ ,
  3. nebo libovolný vlastní generátor.
 5. Pomocí online aplikace ASCII Flow vytvoř vlastní jednoduchý ASCII obrázek (3. VLOŽENÝ SOUBOR), obrázek exportuj a nahraj do elektronického sešitu.
 6. Všechny obrázky by měly být ve stejném formátu (např. *.png).
 7. Pokud budeš využívat obrázky jiné než vlastní, nezapomeň uvádět zdroje.

 Na co si dát pozor

 • Způsob odevzdávání (vyžadujte obrázky v jednom formátu). Problém může nastat v prvním zadání, kdy je nutné vytvořit printscreen.
 • V různých prohlížečích se nemusí zobrazovat správně webové stránky.

Alternativní řešení

 • Způsob odevzdávání se bude lišit dle školou využívané platformy.
 • Vyučující může volit jedno konkrétní téma, které provází všechny odevzdané soubory, např. Velikonoce.