Přeskočit na obsah

Spouštění aplikací a základní práce s daty

Autor: Eduard Hlávka

Oblast z RVP

Doporučený stupeň

Digitální technologie

1. stupeň ZŠ

Naplňované výstupy RVP

●        najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého typu

Vstupní požadavky na žáky

Základní ovládání klávesnice a myši

Cíl aktivity

●        Žák dokáže vyhledat a spustit požadovanou aplikaci

●        Žák pozná, podle hlavního panelu, jaké aplikace má spuštěné na pozadí

●        Žák zná základní typy dat, které v počítači mohou být – text, video, zvuk, obrázek

●        Žák ví, že různá data potřebují různé aplikace

Rozvíjené kompetence

Kompetence digitální

●        Ovládá běžně používaná digitální zařízen, aplikace a služby

●        Rozhoduje, které programy a pro jakou činnost či řešení problému použít

●        Upravuje digitální obsah

Potřebný HW a SW

●        Počítač s nainstalovanými programy pro text, video, zvuk, obrázek, pdf

●        Operační systém Windows 10

●        Sdílená složka s pracovními soubory

Příprava na výuku

Učitel si předem zjistí, jaké aplikace jsou na žákovských počítačích nainstalované. Žákům předem připraví data různých typů – text, tabulka, zvuk, video, obrázky. Prověří si, jaké programy se spouští při otevírání různých datových soubor např. textové soubory – MS Word, tabulky – MS Excel, aj. Soubory uloží tak, aby je všichni žáci měli rychle dispozici.

Pozn. V případě zcela rozdílných zařízení, které si žáci přinesou, lze využít cloudových programů pro práci s daty. 

Průběh výuky

(frontální výuka)

Opakování – co je aplikace? proč jsou v počítači nainstalované? Jaké aplikace žáci znají? 

Příklady různých aplikací – kalkulačka, malování, libovolná hra.

Poznají žáci tyto aplikace? Učitel promítne na projektor následující obrázky

Praktická práce žáků – učitel ukazuje na projektoru, každý žák pracuje na svém počítači

Vyhledání a spuštění požadované aplikace např. kalkulačka, Word aj.

 1. přes nabídku start, řazeno dle abecedy
 1. zadáním názvu aplikace do vyhledávacího pole
 2. vyhledání aplikace na pracovní ploše počítače – nemusí být na ploše umístěna.

Uživatelem spuštěné aplikace nalezneme na hlavním panelu – zvýrazněné.

(samostatná práce)

Různé typy dat

K zobrazení, práci a úpravám různých datových souborů, potřebujeme různé aplikace.


Ikony na obrázku žákům promítneme.  Jejich úkolem je napsat, o jaké typy dat se jedná. V případě ulehčení práce, můžeme dát žákům výběr (text s grafikou, text, zvuk, obrázek, video). Následně jim dáme soubory k dispozici – překopírují ze sdíleného disku na místní disk (POZOR hrozí, že žáci nebudou kopírování umět) Zkopírované soubory si otevřou a srovnají svoje odpovědi s praktickým poznatkem. Žáci si poznamenají, jaká aplikace se při otevírání souboru spustila. Aktivita je ukončena zodpovězením správných odpovědí, zdůrazní, že k otevření souborů lze použít i jiné aplikace. 

Organizace práce

 1. Výuka v počítačové učebně
 2. Frontální výuka – opakování, zobrazení ikon aplikací na dataprojektoru
 3. Frontální výuka – učitel ukazuje vyhledávání a spouštění aplikací, žáci samostatně pracují na svém PC.
 4. Samostatná práce – určení typu souboru, praktické ověření žáky.
 5. Je možné pro žáky připravit pracovní list, který akceptuje aktuální nastavení počítače, notebooku, či jiného zařízení, resp. lokálního či síťového disku, kde učitel realizuje samotnou aktivitu.

Na co si dát pozor

 • všichni žáci mají na svém PC stejné aplikace
 • datové soubory připravené pro žáky k dispozici na sdíleném disku
 • problém s kopírováním souborů

Alternativní řešení

 • vyhledávání a spouštění aplikací v jiném OS (Android, iOS).
 • vyhledávání a spouštění aplikací v cloudu – Microsoft, Google
 • jiné typy datových souborů (tabulky, prezentace aj)
 • ikony lze graficky propojit s názvem typu soubor
 • porovnání velikostí souborů

Zdroje:

 • Snímky obrazovek a ikony aplikací: autor Eduard Hlávka; zdroj vlastní, prostředí Microsoft Windows 10