Přeskočit na obsah

Jak propojit digitální zařízení?

Autor: Eduard Hlávka

Oblast z RVP

Doporučený stupeň

Digitální technologie

1. stupeň ZŠ

Naplňované výstupy RVP

●        propojí digitální zařízení, uvede možná rizika, která s takovým propojením souvisejí

●        dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro práci s digitálními technologiemi

Vstupní požadavky na žáky

žák zná základní pojmy – bluetooth, wifi, reproduktor aj.

Cíl aktivity

●        Žáci propojí základní digitální součásti s počítačem

●        Žáci vědí, jaké komunikační technologie použít k propojení digitálních zařízení

●        Žáci znají možná rizika při propojení zařízení

Rozvíjené kompetence

●        Volba vhodné technologie pro připojení zařízení

●        Bezpečnostní – žák si uvědomuje rizika spojená s propojením digitálních zařízení

●        Řešení základních problémů s připojením zařízení

Potřebný HW a SW

●        Notebook

●        Připojitelná zařízení – tiskárna, sluchátka, mikrofon, telefon, projektor

●        wifi signál a znalost přístupových údajů

Příprava na výuku

Učitel si předem připraví všechna zařízení – např. sluchátka, mikrofon, mobilní telefon, tiskárnu, monitor, bezdrátové reproduktory, tablet. Překontroluje pokrytí wifi signálem. Připraví vhodné kabely – USB, HDMI, UTP aj.

Příprava a tisk obrázků viz níže – dostatečné množství.

Průběh výuky

(frontální výuka)

Opakování základních pojmů.

Teoretický výklad

 • vysvětlení obrázkových piktogramů.
 • důvod proč je vůbec dobré propojovat různá digitální zařízení (internet).
 • možné technologie propojení, výhody, nevýhody jednotlivých technologií (dosah, rychlost, drát vs bezdrát…).
 • Rozdělení technologií:

                                     Bezdrátové                                               Pevné (drátové)

Praktická ukázka 

Ukázka propojení zařízení –  notebook – tiskárna, bezdrátový reproduktor, internet, mobilní telefon. Různé obměny s telefonem.

(samostatná práce – teorie)

Každému žákovi nastříháme vytisknuté obrázky:

Učitel zadává úkoly např.: Jak propojit notebook s tiskárnou, jak propojit mobil s reproduktorem atd.

Žáci skládají jednotlivé obrázky na lavici.

Místo tištěných obrázků mohou žáci přesouvat obrázky ve svém počítači, např. v aplikaci  Google Jamboard. Jedná se o prostředí Google, žáci musí mít vytvořené účty. Lze též využít sdílenou tabuli a pracovat na jedné tabuli společně. Nutné předem připravit.

Rizika spojená s propojením zařízení:

 • hardwarové poškození jednotlivých zařízení – při samotném propojování jednotlivých zařízení (výboje, proudové špičky, aj.), pozor na poškozené kabely, nekvalitní kabely, různé adaptéry, tekutiny, při manipulaci hrozí pád zařízení.
 • zneužití a únik dat – při propojení zařízení do internetu nebo mezi sebou, může dojít k automatické synchronizaci. Ví uživatel, co se synchronizuje? Ví kam se data synchronizují? Zná přístupové údaje k synchronizovaným datům?

Učitel vysvětlí žákům.

Praktické cvičení

(skupinová práce – veškerá zařízení jsou odpojena od elektrické sítě)

Rozdělení žáků do skupin (3 až 4 skupiny)

Dle technických možností školy, každá skupina obdrží digitální zařízení a různé kabely. Dle pokynů učitele provede skupina propojení jednotlivých zařízení. Skupiny se prostřídají. Učitel prochází mezi skupinami, zodpovídá otázky, kontroluje výsledky práce.

Organizace práce

 1. Frontální výuka – vysvětlení, praktické předvedení učitelem
 2. Samostatná práce žáků – využití obrázků
 3. Skupinová práce – praktický nácvik

Na co si dát pozor

 • veškerá zařízení odpojená od elektrické sítě
 • učitel si předem vyzkouší propojení
 • Apple – používá jiný typ kabelu a svoje specifické konektory. Bezdrátové propojení má své specifika – nelze například přeposílat soubory přes bluetooth, propojení zařízení Apple se zařízením jiné značky nutno předem vyzkoušet, někdy nemusí fungovat.
 • po samotném hardwarovém propojení někdy potřeba nastavit i software

Alternativní řešení

 • místo kartiček lze využít interaktivní tabuli nebo každý žák s obrázky pracuje na svém počítači.
 • lze propojit další různá zařízení – dataprojektor, herní konzole, scanner aj.
 • lze ukázat propojení Apple zařízení
 • úvodní frontální výklad lze zpestřit kvízem

Zdroje: