Přeskočit na obsah

Binární hodiny

Autor: Petra Vaňková

Oblast z RVP

Doporučený stupeň

Data, informace a modelování

2. stupeň, popř. nižší ročníky SŠ

Naplňované výstupy RVP

·       vyčte informace z daného modelu

·       získá z dat informace, interpretuje data z oblastí, se kterými má zkušenosti

Vstupní požadavky na žáky

Žák má povědomí o dvojkové soustavě (zná dvojkovou soustavu a její důležitost pro technologie a ví, jak se zapisují čísla ve dvojkové soustavě)

Cíl aktivity

Žák dokáže přečíst ze zadaného stavu binárních hodin konkrétní čas.

Žák převádí čísla 0-9 z dvojkové do desítkové soustavy.

Rozvíjené kompetence

Klíčové kompetence prolínající se s rozvojem digitální gramotnosti žáků:

kompetence k učení:

operuje s čísly 0-9 a uvádí je do souvislosti ve dvojkové soustavě při čtení času z binárních hodin

kompetence k řešení problémů:

samostatně řeší časové údaje zobrazené na binárních hodinách

ověřuje, zda dokáže zapsat vlastní čas

Potřebné vybavení

V případě online výuky: online tabulkový editor

V případě výuce ve třídě: postačí papír a psací potřeby

Časová dotace

1 vyučovací hodina

Průběh výuky

 1. Představení binárních hodin a principu zapisování času v dvojkové soustavě.
 2. Ověření, zda žáci pochopili fungování binárních hodin

Příprava na výuku

Jedinou přípravou je zprostředkování přepisu binárních hodin. Učitel může k přípravě využít tabulkový editor, ve kterém si připraví hodiny tak, jak je chce představit žákům. Jeden z možných přepisů je k dispozici na obrázku níže.

Toto je nejprimitivnější řešení, které se nabízí. Pokud může v běžné výuce ve třídě využít i další prostředky, je vhodné např. využití Micro:bitu. Žák může zkusit zobrazit v omezeném režimu (hodiny a minuty) na ledkách, popř. lze s žáky zkusit hodiny naprogramovat např. Ve Scratch (https://scratch.mit.edu/projects/23264720/)

Organizace práce

 1. Přestavení binárních hodin
  1. Učitel může využít výukové video: https://www.youtube.com/watch?v=LdmKcFk-gaw
  2. Pro představení žákům je možné využití video: https://www.youtube.com/watch?v=cpyG_WDkV_8 (od 1:00 – do konce)

(využitý obrázek: https://www.getdigital.eu/web/getdigital/gfx/products/__generated__resized/1100×1100/binaerewanduhr.jpg)

2. Vysvětlení, jak hodiny fungují.

3. Zadání úkolů pro žáky: Urči, kolik je hodin.

4. Zadání úkolu pro žáky:

 1. 13:38:59
 2. 8:04:15


5. Následně podle času je vhodné,

 1. aby si žáci buď sami vymysleli mezi sebou různé časy (např. v rámci dialogu: “kdy se sejdeme”, “kdy končí tato hodina” aj.)
 2. vytvoření animace, která simuluje např. změnu 1 minutu na hodinách (k animaci je možné použít libovolného prostředku) – nutné více času

Na co si dát pozor

 • Žáci nedokážou pracovat s převodem mezi sekundami a minutami. Je potřeba zopakovat např. kolik má minuta sekund, kolik má hodina minut atd.

Alternativní řešení

 • Žáci mohou zkusit i jinou číselnou soustavu, např. šestnáctkovou (kvůli zápisu barev).
 • Žáci vytvoří přímo binární hodiny (STEAM aktivita)

Zdroje: